Termen sökmotoroptimering, eller SEO som det förkortas till, är något som väldigt många känner igen men långt ifrån alla vet vad detta innebär. Detta är en term som används för att beskriva det arbete som görs på en webbplats för att på bästa sätt synas vid sökningar i sökmotorer, där den vanligaste sökmotorn är Google. SEO har blivit allt viktigare i takt med att antalet webbplatser lanserats på internet, för att synas i mängden. Det är idag inte lätt att varken synas eller höras i djungeln av hemsidor, e-butiker, bloggar och annat som översvämmar nätet i allt större utsträckning. Detta är en trend som långt ifrån kommer minska i intensitet eller mängd, snarare tvärtom. Det finns inget som pekar på att antalet webbplatser kommer minska, eller att tillkomsten av dessa kommer att klinga av.

Den gamla marknadsföringsregeln “den som inte syns finns inte” gäller i allra högsta grad fortfarande och den blir bara allt starkare allt eftersom tiden går. Av precis den anledningen bör allt som publicerar på nätet profileras i en större utsträckning och detta på olika sätt. Ett av dessa sätt att nå ut är förstås traditionell annonsering, både via tidningar, dagspress och online. Det handlar också om att vara närvarande och aktiv på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Men, framförallt bör man se till att hemsidan, eller webbplatsen, fungerar mot exempelvis Google så att den är lätt att hitta.

Människor blir allt mer stressade, vilket visar sig i att allt ska gå fort och ta mindre tid i anspråk. Detta gäller också sökningar på nätet; när det söks på ett visst sökord på internet är det många som inte har tålamod att gå igenom sida efter sida av sökträffar. Av den anledningen är det viktigt att hamna så högt upp i träfflistan som man bara kan.